Trung tâm trợ giúp Khách hàng - Hotline: 02873027720

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIDOCO

Trang chủ » Hỏi đáp
 • Tôi muốn đăng ký dùng thử phần mềm Sapo thì làm thế nào 11 ?

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 • Tôi muốn đăng ký dùng thử phần mềm Sapo thì làm thế nào 10 ?

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 • Tôi muốn đăng ký dùng thử phần mềm Sapo thì làm thế nào 9 ?

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 • Tôi muốn đăng ký dùng thử phần mềm Sapo thì làm thế nào 8 ?

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 • Tôi muốn đăng ký dùng thử phần mềm Sapo thì làm thế nào 7 ?

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 • Tôi muốn đăng ký dùng thử phần mềm Sapo thì làm thế nào 6 ?

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 • Tôi có thể thanh toán qua đâu?

  Hướng dẫn thanh toán dịch vụ khi sử dụng các dịch vụ tại Công Ty VIDOCO

  THANH TOÁN TRỰC TIẾP TẠI VĂN PHÒNG

  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIDOCO

  Trụ sở:  35/6 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

  Điện thoại: 02873027720

  CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG

  teckcombankround 2

  NH TM CP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

  Phòng giao dịch Cộng Hoà

  Chủ tài khoản: LÊ THỊ HẠNH

  Số tài khoản: 19034293486010

  CHỈ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG LÀ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CẦN XUẤT HÓA ĐƠN

  Vpbankround 2

  NH VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

  Chủ tài khoản: CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VIDOCO

  Số tài khoản: 128946268

 • Tôi muốn đăng ký dùng thử phần mềm Sapo thì làm thế nào 5 ?

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 • Tôi muốn đăng ký dùng thử phần mềm Sapo thì làm thế nào 15 ?

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.